Tiyatro! Hacivat & Karagöz!

Tiyatr
o!

Inspiriert von Hacivat und Karagöz, zwei Schattenspielfiguren der anatolischen Kultur, haben die türkischen Amateurtheatergruppen Hamburgs in einer Thalia jung&mehr-Workshopreihe szenisch erforscht, was uns zum Lachen bringt. Und sich dabei auch die Frage gestellt, inwiefern Machtstrukturen damit zusammenhängen. Die Figuren Hacivat und Karagöz entstanden im 14. Jahrhundert: Karagöz ist ein gewitzter Bürger voller Lebensfreude, während der mürrische Hacivat die gebildete Oberschicht repräsentiert. Beide machen sich ebenso über die Mächtigen lustig wie über gesellschaftliche Normen, Vorurteile und Stereotype und nutzen ausgiebig den Humor als Strategie zur Selbstermächtigung. Wer sind die Mächtigen in unserer Gesellschaft? Wie entwickeln sich hier und heute Machtstrukturen? Kann man sie mit Hilfe von Humor dekonstruieren?

Die entstandenen szenischen Improvisationen, Choreographien und Texte werdem im Rahmen des Festivals auf der Bühne präsentiert.

 


22. September 2024, 15 Uhr, Thalia Gauß 

 

Kooperation mit den türkischsprachigen Amateurtheatergruppen: Getto Tiyatro, Tiyatro İstasyon, Tiyatro Monolog, Tiyatro Umay u.a. Leitung Göktuğ Engel (Regisseur, Schauspieler, Performer) Janka Kenk (Dramaturgin) Beratung Herbert Enge, Anne Katrin Klinge 

 

 

Anadolu kültürünün iki gölge oyunu figürü Hacivat ve Karagöz’den esinlenerek, Hamburglu amatör Türk tiyatro grupları da düzenledikleri mizansen çalışması Thalia jung&mehr-workshop dizisiyle bizim aslında nelere güldüğümüzü araştırdılar. Bu kapsamda güç odakları ile bağlantılarının nasıl işlediği sorusunu da gündemlerine aldılar. Hacivat ve Karagöz figürleri ilk defa 14’ncü yüzyılda ortaya çıkarlar: Karagöz şen şakrak, pratik zekalı bir halk adamı iken, somurtkan Hacivat ise daha çok toplumun eğitimli üst tabakasını temsil eder. İkili birlikte hem güç sahiplerini hem de toplumsal normları, önyargıları ve alışılagelmiş doğru bilinenleri tiye alırken, kendilerini güçlendirme stratejisi olarak mizahı da bolca kullanırlar. Peki bugünün toplumlarında kudretliler kimlerdir? Günümüzde güç odakları nasıl gelişiyor? Mizah yardımıyla bu anlamda bir dekonstrüksiyon mümkün müdür?


Ortaya çıkan doğaçlama mizansenler, koreografiler ve metin çalışmaları festival kapsamında sahnelenecektir.

 

22 Eylül, saat 15, Thalia Gauß 

 

İşbirliği yapılan Türkçe konuşulan amatör tiyatro grupları şöyledir: Getto Tiyatro, Tiyatro İstasyon, Tiyatro Monolog, Tiyatro Umay ve diğerleri Yönetim Göktug Engel (Yönetmen, Oyuncu, Performans Sanatçısı) Janka Kenk (Dramaturg) Danışmanlık Herbert Enge, Anne Katrin Klinge

Mit freundlicher Unterstützung