Emilia G
alotti

von G. E. Lessing
Regie Anne Lenk
Premiere 1. Juni, Thalia Theater

HEUTE IM THALIA THEATER
HEUTE IM THALIA GAUSSSTRASSE
Aktuell